Wat is 200% aftrekbaar?

In de context van fiscale aftrekbaarheid verwijst “200% aftrekbaar” naar de mogelijkheid om een investering of kostenpost volledig af te trekken van de belastbare winst, waardoor er meer wordt afgetrokken dan het werkelijke bedrag van de investering of kosten.

De term “200% aftrekbaar” wordt vaak gebruikt bij bepaalde milieugerelateerde investeringen die in aanmerking komen voor versnelde afschrijvingen of willekeurige afschrijving van milieu-investeringen (Vamil) in Nederland. Met deze regeling kunnen bedrijven een hoger percentage van de investeringskosten aftrekken van hun belastbare winst in het jaar waarin de investering plaatsvindt.

In feite betekent “200% aftrekbaar” dat de fiscale aftrek hoger is dan de werkelijke kosten van de investering. Bijvoorbeeld, als een investering €10.000 bedraagt en deze 200% aftrekbaar is, kan een bedrijf €20.000 aftrekken van de belastbare winst, waardoor de belastinggrondslag wordt verlaagd.

Het doel van deze regelingen is om bedrijven te stimuleren te investeren in duurzame en milieuvriendelijke technologieën en om de transitie naar een groenere economie te bevorderen.

Het is belangrijk op te merken dat de specifieke voorwaarden en regels met betrekking tot de fiscale aftrekbaarheid van investeringen kunnen variëren, en het is raadzaam om professioneel advies in te winnen bij een fiscaal adviseur of belastingexpert om de meest recente en accurate informatie te verkrijgen over de fiscale aftrekbaarheid van specifieke investeringen.

Related posts