Hoeveel kVA is 32 ampère?

Om het equivalent van ampère naar kVA om te zetten, moet je ook de spanning (volt) kennen. Het vermogen (kVA) kan worden berekend met behulp van de formule: kVA = (ampère × volt) / 1000.

In jouw specifieke geval, als je 32 ampère hebt maar de spanning (volt) niet vermeldt, is het niet mogelijk om een exacte omrekening te maken. Om het kVA-equivalent te berekenen, moet je de spanning weten waarop de 32 ampère van toepassing zijn.

Bijvoorbeeld, als de spanning 230 volt is, kun je het kVA-equivalent berekenen als volgt:

kVA = (32 ampère × 230 volt) / 1000 = 7,36 kVA

Merk op dat dit slechts een voorbeeld is met een spanning van 230 volt. Het werkelijke kVA-equivalent kan variëren afhankelijk van de specifieke spanning waarop de 32 ampère van toepassing zijn. Zorg ervoor dat je de juiste spanning gebruikt bij het berekenen van het kVA-equivalent.

Related posts