Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig voor 6.000 kWh?

Om te bepalen hoeveel zonnepanelen je nodig hebt om 6.000 kWh aan elektriciteit per jaar op te wekken, moet je rekening houden met verschillende factoren, zoals de efficiëntie van de zonnepanelen, de geografische locatie, de oriëntatie en helling van het dak, en het gemiddelde aantal zonuren in jouw regio.

Gemiddeld kan een standaard zonnepaneel van 1 kWp (kilowattpiek) per jaar ongeveer 850-1.000 kWh aan elektriciteit produceren, afhankelijk van de genoemde factoren.

Als we uitgaan van een gemiddelde opbrengst van 900 kWh per 1 kWp per jaar, kunnen we een schatting maken van het benodigde vermogen aan zonnepanelen:

Vermogen zonnepanelen (in kWp) = 6.000 kWh / 900 kWh/kWp = 6,67 kWp

Dit betekent dat je ongeveer 6,67 kWp aan zonnepanelen nodig hebt om 6.000 kWh per jaar op te wekken. Houd er echter rekening mee dat dit een ruwe schatting is en dat het specifieke vermogen aan zonnepanelen kan variëren afhankelijk van de genoemde factoren.

Het is raadzaam om contact op te nemen met een erkende leverancier of een professionele installateur van zonnepanelen. Zij kunnen je helpen bij het uitvoeren van een gedetailleerde analyse van je situatie, inclusief het dakoppervlak, de oriëntatie en andere relevante factoren, om een nauwkeurigere schatting te maken van het benodigde aantal zonnepanelen voor jouw specifieke behoeften.

Related posts