Is het mogelijk om de opgeslagen energie in een thuisbatterij te gebruiken tijdens piekmomenten in het elektriciteitsnet?

Ja, het is mogelijk om de opgeslagen energie in een thuisbatterij te gebruiken tijdens piekmomenten in het elektriciteitsnet. Een goed ontworpen thuisbatterijsysteem kan worden geprogrammeerd of geconfigureerd om de opgeslagen energie vrij te geven wanneer de elektriciteitsvraag in het huishouden hoog is of wanneer de elektriciteitstarieven op hun hoogst zijn.

Dit proces staat bekend als “peak shaving” of “piekafvlakking.” Tijdens momenten van hoge elektriciteitsvraag, zoals tijdens piekuren, kan de thuisbatterij energie leveren aan het huishouden, waardoor de noodzaak om elektriciteit van het net te betrekken wordt verminderd. Dit kan resulteren in kostenbesparingen omdat elektriciteit tijdens piekuren vaak duurder is.

Bovendien kan een thuisbatterijsysteem ook worden geprogrammeerd om op te laden wanneer de vraag en de elektriciteitsprijzen laag zijn. Hierdoor kan het systeem profiteren van goedkopere elektriciteitstarieven tijdens daluren, waardoor de totale kosten verder worden geoptimaliseerd.

Het vermogen om de opgeslagen energie te gebruiken tijdens piekmomenten is afhankelijk van de capaciteit van de thuisbatterij, de energiebehoeften van het huishouden en de programmeerbaarheid van het batterijsysteem. Het is belangrijk dat het batterijsysteem adequaat wordt gedimensioneerd en geconfigureerd om aan de specifieke behoeften van het huishouden te voldoen.

Related posts