Skip to main content

Waarom wordt het salderen afgeschaft?

In Nederland is salderen een regeling waarbij particulieren met zonnepanelen de door hun opgewekte elektriciteit die ze niet zelf verbruiken, kunnen terugleveren aan het elektriciteitsnet. De verbruikte elektriciteit en de teruggeleverde elektriciteit worden met elkaar verrekend, waarbij de particulier alleen betaalt voor het netto verbruik (verbruik minus teruglevering).

De beslissing om het salderen af te schaffen is genomen om de groei van zonne-energie te ondersteunen en tegelijkertijd de kosten eerlijker te verdelen. Met het toenemende aantal huishoudens dat zonnepanelen installeert, wordt de druk op het elektriciteitsnet groter. Het salderen kan leiden tot situaties waarin huishoudens met zonnepanelen minder bijdragen aan het netwerkonderhoud, terwijl ze er wel gebruik van maken wanneer ze elektriciteit nodig hebben.

Door het salderen af te schaffen, wordt beoogd een meer evenwichtige verdeling van kosten te bewerkstelligen en de netstabiliteit te waarborgen. In plaats van salderen wordt overgestapt naar een nieuwe regeling waarbij huishoudens een vergoeding ontvangen voor de teruggeleverde elektriciteit. Deze vergoeding zal gebaseerd zijn op de daadwerkelijke marktprijs op het moment van teruglevering.

Het is belangrijk op te merken dat overheidsbeleid kan veranderen, en de redenen voor het afschaffen van salderen kunnen variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden en doelstellingen van het beleid op dat moment. Het is aan te raden om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en informatie van lokale overheden en energieleveranciers te raadplegen.