Skip to main content

Wat is 100% fiscaal aftrekbaar?

In het algemeen zijn bedrijfsmiddelen die volledig worden gebruikt voor zakelijke doeleinden in aanmerking komen voor 100% fiscale aftrekbaarheid. Dit betekent dat de kosten die verband houden met deze bedrijfsmiddelen volledig kunnen worden afgetrokken van de fiscale winst, wat resulteert in een lagere belastingafdracht.

Voorbeelden van bedrijfsmiddelen die in aanmerking kunnen komen voor 100% fiscale aftrekbaarheid zijn onder andere:

  1. Zakelijke auto’s: Als een auto volledig wordt gebruikt voor zakelijke doeleinden, kan deze in aanmerking komen voor 100% fiscale aftrekbaarheid. Dit betekent dat alle kosten met betrekking tot de auto, zoals aanschafkosten, brandstof, onderhoud en verzekering, volledig aftrekbaar kunnen zijn.

  2. Bedrijfsmachines en -apparatuur: Als een machine of apparatuur uitsluitend wordt gebruikt voor zakelijke doeleinden, kan de investering hierin volledig fiscaal aftrekbaar zijn.

  3. Kantoorinventaris: Kosten voor kantoormeubilair, computers, printers en andere inventaris die uitsluitend voor zakelijke doeleinden worden gebruikt, kunnen volledig fiscaal aftrekbaar zijn.

  4. Bedrijfsgebouwen en verbeteringen: Kosten die verband houden met de aankoop, bouw of verbetering van een bedrijfsgebouw kunnen onder bepaalde omstandigheden 100% fiscaal aftrekbaar zijn.

Het is belangrijk op te merken dat de exacte regels en voorwaarden voor fiscale aftrekbaarheid kunnen variëren, afhankelijk van de specifieke regels en voorschriften in jouw land of regio. Het is raadzaam om contact op te nemen met een belastingadviseur of de Belastingdienst voor specifiek advies met betrekking tot de fiscale aftrekbaarheid van bepaalde bedrijfsmiddelen in jouw situatie.