Skip to main content

Hoe werkt automatisch verrekenen laadpaal?

Bij een laadpaal met automatisch verrekenen wordt het verbruik van elektriciteit tijdens het opladen van een elektrisch voertuig automatisch gemeten en verrekend met de eigenaar van het voertuig. Dit proces verloopt meestal via een back-end systeem dat de verbruiksgegevens verzamelt, verwerkt en de betalingen afhandelt. Hier is een algemene uitleg van hoe het werkt:

  1. Identificatie: Om het oplaadproces te starten, moet de gebruiker zich identificeren. Dit kan gebeuren via verschillende methoden, zoals een laadpas, een smartphone-app of een RFID-tag. Door zich te identificeren, kan het back-end systeem de juiste gebruikersgegevens en betaalinformatie koppelen aan het laadproces.

  2. Verbruiksmeting: Terwijl het voertuig wordt opgeladen, meet de laadpaal continu het verbruik van elektriciteit. Het registreert de hoeveelheid verbruikte energie en de duur van het laden. Deze gegevens worden vervolgens naar het back-end systeem gestuurd voor verwerking.

  3. Datacommunicatie: De laadpaal communiceert met het back-end systeem om de verbruiksgegevens door te geven. Dit kan gebeuren via een bekabelde verbinding, een draadloos netwerk (bijvoorbeeld Wi-Fi of mobiele data) of een combinatie hiervan. Het back-end systeem ontvangt de gegevens en slaat ze op voor verdere verwerking.

  4. Verrekening: Op basis van de verbruiksgegevens berekent het back-end systeem de kosten voor het opladen. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld op basis van een tarief per kilowattuur (kWh) of een vast tarief per sessie. Het systeem koppelt de kosten aan de juiste gebruikersaccounts en genereert betalingsinformatie.

  5. Betaling: Het back-end systeem handelt de betalingen af, meestal via een vooraf ingestelde betaalmethode, zoals een creditcard of een automatische incasso. Het systeem kan regelmatig facturen genereren of real-time betalingen verwerken, afhankelijk van de instellingen en voorkeuren van de gebruiker.

  6. Gebruikersinformatie en rapportage: Het back-end systeem slaat ook gebruikersinformatie op, zoals verbruikshistorie, facturen en betalingsgegevens. Gebruikers kunnen vaak toegang krijgen tot een online portaal of een mobiele app om hun verbruik en betalingsinformatie te bekijken.

Laadpalen met automatisch verrekenen bieden gemak en transparantie, omdat gebruikers geen aparte handelingen hoeven te verrichten voor betalingen. Alles wordt automatisch afgehandeld op basis van het daadwerkelijke verbruik. Het back-end systeem zorgt voor een nauwkeurige verrekening en vereenvoudigt het beheer van oplaadkosten voor zowel de laadpaaleigenaar als de gebruikers van elektrische voertuigen.