Skip to main content

Hoeveel verbruikt een warmtepomp tov gas?

Het energieverbruik van een warmtepomp vergeleken met gas is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het type warmtepomp, de isolatie van de woning, de buitentemperatuur en de efficiëntie van het verwarmingssysteem. Over het algemeen zijn warmtepompen echter efficiënter dan traditionele gasgestookte verwarmingssystemen.

Hier zijn enkele belangrijke overwegingen:

 1. Energie-efficiëntie:
  • Moderne warmtepompen zijn ontworpen om efficiënt te werken en halen een groot deel van hun warmte uit hernieuwbare bronnen, zoals de buitenlucht, bodem of water. Het rendement wordt vaak uitgedrukt in het seizoensrendement (SCOP/SPF), dat aangeeft hoeveel warmte de warmtepomp kan leveren in verhouding tot het verbruikte elektriciteitsvermogen. Een hoog SCOP/SPF duidt op een efficiënte werking.
 2. Type Warmtepomp:
  • Lucht-lucht warmtepompen en lucht-water warmtepompen halen warmte uit de buitenlucht en zijn over het algemeen minder efficiënt bij lagere buitentemperaturen. Grond-water en water-water warmtepompen hebben doorgaans een constanter rendement, zelfs bij koudere omstandigheden.
 3. Gasgestookte Verwarming:
  • Traditionele gasgestookte verwarmingssystemen hebben een lagere efficiëntie dan warmtepompen. Bij het verbranden van gas gaat een aanzienlijk deel van de energie verloren in de vorm van warmte.
 4. Isolatie van de Woning:
  • Een goed geïsoleerde woning vermindert de warmtevraag, wat gunstig is voor zowel warmtepompen als gasgestookte systemen. Echter, warmtepompen presteren vaak beter in goed geïsoleerde woningen.
 5. Brandstofmix:
  • Het vergelijken van het verbruik van een warmtepomp met gas hangt ook af van de brandstofmix voor elektriciteitsopwekking. Als de elektriciteit afkomstig is van hernieuwbare bronnen, is het gebruik van een warmtepomp milieuvriendelijker.