Skip to main content

Is salderen per maand of per jaar?

Salderen in Nederland gebeurt op jaarbasis. Bij salderen wordt de elektriciteit die je opwekt maar niet zelf verbruikt, teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Deze teruggeleverde elektriciteit wordt vervolgens verrekend met de elektriciteit die je van het net afneemt. Het saldo, het verschil tussen wat je hebt teruggeleverd en wat je hebt afgenomen, wordt op jaarbasis berekend.

Dit betekent dat als je gedurende een bepaald jaar meer elektriciteit opwekt dan je verbruikt, je aan het eind van dat jaar een tegoed hebt. Dit tegoed wordt dan verrekend met eventuele afgenomen elektriciteit in andere delen van het jaar. Als je op jaarbasis meer hebt teruggeleverd dan afgenomen, krijg je vaak een vergoeding voor het overschot aan teruggeleverde elektriciteit.

Het salderen op jaarbasis is een belangrijk principe voor huishoudens met zonnepanelen, omdat het ervoor zorgt dat je de opgewekte energie optimaal kunt benutten over het hele jaar, zelfs als er maandelijkse variaties zijn in je energieverbruik en -opwekking.