Skip to main content

We helpen je
met Subsidies

Profiteer maximaal van beschikbare subsidies voor jouw thuisbatterijsysteem. Wij staan klaar om je te informeren en begeleiden bij het aanvragen van subsidies, zodat je optimaal kunt besparen op je investering.

We helpen je
met Subsidies

Profiteer maximaal van beschikbare subsidies voor jouw thuisbatterijsysteem. Wij staan klaar om je te informeren en begeleiden bij het aanvragen van subsidies, zodat je optimaal kunt besparen op je investering.

Subsidies voor Particulieren

Profiteer maximaal van beschikbare subsidies voor jouw thuisbatterijsysteem. Wij staan klaar om je te informeren en begeleiden bij het aanvragen van subsidies, zodat je optimaal kunt besparen op je investering.

Geen subsidie op thuisbatterijen

Geen directe subsidie voor thuisbatterijen in Nederland voor particulieren.

BTW terugvorderen op thuisbatterij

Particulieren in Nederland kunnen de btw op aanschaf en installatie van een thuisbatterij terugvragen bij regelmatige energiehandel onder een dynamisch contract.

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

De ISDE subsidieert energiebesparende maatregelen in woningen. In 2024 is €600 miljoen beschikbaar. Particulieren kunnen subsidie krijgen voor isolatie, warmtepompen, zonneboilers, warmtenetaansluitingen en elektrische kookvoorzieningen. De regeling loopt tot 2030.

Btw terugvorderen?

Indien een Nederlandse particulier met een thuisbatterij en een dynamisch energiecontract geregeld energie inkoopt en verkoopt, dient over de in- en verkoop BTW berekend te worden. In dat geval kan in principe ook de BTW over de aanschaf en installatie van de thuisbatterij teruggevraagd worden.

Btw terugvorderen

Er wordt dus dagelijks energie ingekocht en verkocht, waardoor met de batterij rendement behaald kan worden. Diegene is dan BTW ondernemer geworden en kan de BTW op de aanschaf van de batterij, installatie en aansturing software terug vragen.

Wanneer wel of geen BTW terugvragen?

Wanneer met de thuisbatterij energie wordt ingekocht en verkocht, kan de BTW teruggevraagd worden. Indien de batterij alleen wordt gebruikt om de zelf opgewekte energie op te slaan en later zelf te gebruiken, dan kan de BTW niet teruggevraagd worden.

Jaren erna?

In principe dient in de jaren na de aanschaf elk jaar BTW afgedragen te worden. De Kleine Ondernemersregeling is echter mogelijk van toepassing waardoor de jaren na aanschaf van de thuisbatterij geen BTW afgedragen hoeft te worden.

Er zijn 3 uitzonderingen op de Kleine Ondernemersregeling

Uitzondering 1

Je hebt een BTW nummer waarop de Kleine Onderne- mersregeling van toepassing is (bijv. vanwege de BTW teruggave op de aankoop van zonnepanelen)

Uitzondering 2

Je bent al ondernemer of je wilt ondernemer worden binnen 3 jaar na aanschaf van de thuisbatterij

Uitzondering 3

De BTW op de factuur van de thuisbatterij is meer dan €2.495

Je hebt een BTW nummer waarop de Kleine Ondernemersregeling van toepassing is?

Er zijn diverse redenen waarom je al gebruik maakt van de Kleine Ondernemersregeling, bijv.:

  • Je hebt in het verleden zonnepanelen gekocht en de BTW teruggevraagd
  • Je hebt een eenmanszaak (gehad) en maak weinig omzet hierin

Indien de KOR al van toepassing is, kan de BTW op de thuisbatterij in principe niet teruggevraagd worden.

Er kunnen echter oplossingen zijn onder bepaalde voorwaarden. Bijvoorbeeld als jouw partner de thuisbatterij koopt. Dan dient het energiecontract ook op naam van jouw partner te staan.

De BTW op de factuur van de thuisbatterij is meer dan € 2.495?

De BTW kan teruggevraagd worden, maar er zal nog gedurende 4 jaar BTW afgedragen dienen te worden. Per saldo zal de BTW teruggave vrijwel altijd aantrekkelijk blijven.

Bent je al ondernemer of wilt je dat binnen 3 jaar worden?

De BTW kan teruggevraagd worden (via je eigen BTW aangifte), maar een beroep op de Kleine Ondernemersregeling is waarschijnlijk niet mogelijk vanwege jouw eigen onderneming. Als er een partner is, kan deze overwegen om de thuisbatterij aan te schaffen.

Financiële ondersteuning

Het Warmtefonds biedt eigenaar-bewoners de mogelijkheid om energiebesparende investeringen voor hun woning te financieren met de Energiebespaarlening een aantrekkelijke lening. Doel van het Warmtefonds is om het verduurzamen van iedere eigen woning mogelijk te maken, waardoor zelfs huizenbezitters ouder dan 75 jaar of met beperkte leenmogelijkheden in aanmerking kunnen komen voor deze lening.

Subsidies voor Bedrijven

Voor bedrijven zijn er diverse financiële ondersteuningsmogelijkheden op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. Denk aan Energie-investeringsaftrek (EIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA), Vervroegde afschrijving milieu-investeringen (VAMIL), Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE), en Duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). Deze regelingen bieden fiscale voordelen en subsidieopties voor investeringen in milieuvriendelijke technologieën en energiebesparende maatregelen. Het is essentieel om op de hoogte te blijven van deze mogelijkheden om duurzame projecten financieel te ondersteunen.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Bedrijven kunnen 40% van de investeringskosten in een zakelijk batterijopslagsysteem of zonnepaneleninstallatie van hun winst aftrekken, wat gemiddeld een voordeel van 10% oplevert.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

De MIA beloont bedrijven voor investeringen in milieuvriendelijke middelen, bevordert ontwikkeling van groene technologieën en verlaagt belastingdruk door extra aftrekpost op fiscale winst.

Vervroegde afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Met de VAMIL kunnen bedrijven milieuvriendelijke investeringen versneld afschrijven, wat leidt tot snellere financiële voordelen. Gecombineerd met MIA biedt het nog grotere financiële voordelen voor investeringen in groene technologieën.

Subsidies

De Energie-investeringsaftrek (EIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA), Vervroegde afschrijving milieu-investeringen (VAMIL), Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE), en Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DUMAVA) zijn regelingen die zakelijke gebruikers fiscale voordelen bieden voor investeringen in energiebesparing en duurzame energie. Bedrijven kunnen onder andere profiteren van aftrekposten op de fiscale winst, versnelde afschrijving van milieuvriendelijke investeringen, en subsidies voor energiebesparende maatregelen.

Het benutten van deze regelingen kan bedrijven stimuleren om duurzamere investeringen te doen en bij te dragen aan een energie-efficiëntere toekomst.

Energie-investerings aftrek (EIA)

Bedrijven kunnen 40% van de investeringskosten in een zakelijk batterijopslagsysteem of zonnepaneleninstallatie van hun winst aftrekken, wat gemiddeld een voordeel van 10% oplevert. Deze regeling is alleen van toepassing op zonnepaneelinstallaties met een capaciteit van 15 tot 55 kWp of een aansluiting van 3x 80A; installaties met een grotere capaciteit komen niet in aanmerking.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

De MIA is een fiscale regeling die bedrijven beloont voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Het doel is om de ontwikkeling en aanschaf van milieuvriendelijke producten en technologieën te bevorderen. Bedrijven die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kunnen profiteren van een extra aftrekpost op de fiscale winst, waardoor ze minder belasting hoeven te betalen.

Vervroegde afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

De VAMIL is een regeling waarmee bedrijven de mogelijkheid hebben om milieuvriendelijke investeringen versneld af te schrijven. Dit betekent dat bedrijven de investeringskosten sneller kunnen afschrijven dan normaal, waardoor ze eerder financiële voordelen kunnen behalen. Deze regeling kan worden gecombineerd met de MIA om een nog groter financieel voordeel te behalen bij investeringen in milieuvriendelijke technologieën.

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

De ISDE subsidieert energiebesparende maatregelen voor bedrijven met een beschikbaar budget van €600 miljoen in 2024. Ondernemingen komen in aanmerking voor subsidie bij de installatie van warmtepompen, zonneboilers, en kleinschalige windturbines. Deze subsidieregeling blijft van kracht tot 2030.

Duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)

Vanaf 22 april 2024 zal er opnieuw een subsidie beschikbaar komen, met een totaalbedrag van € 237,5 miljoen. Deze regeling staat open voor decentrale overheden zoals gemeentes, provincies en waterschappen die eigenaar zijn van gebouwen met een publieke functie. Hiermee krijgen deze instanties de mogelijkheid om financiële ondersteuning aan te vragen voor hun projecten.

Financiële ondersteuning

Duurzaam gefinancieerd

Een van onze partners biedt financiële ondersteuning voor de aanschaf van zakelijke batterijen, met flexibele communicatieopties waarbij de klant of wijzelf als tussenpersoon kunnen optreden. Na het indienen van een financieringsaanvraag wordt deze beoordeeld door de leasemaatschappij. Bij goedkeuring volgt een voorstel, waarna een koop- en leaseovereenkomst worden opgesteld en ter ondertekening worden verzonden.

De servicekosten voor deze financiering bedragen 1% van het leenbedrag met een minimum van €450,00 exclusief BTW. Daarbovenop komen contractkosten van €295 en koopoptie kosten van €100, exclusief BTW, die door de leasemaatschappij in rekening worden gebracht.

VvE Energiebespaarlening?

VvE’s kunnen hun appartementencomplex verduurzamen met de VvE Energiebespaarlening. Deze lening financiert energiebesparende maatregelen, wat leidt tot een energiezuiniger gebouw en verhoogd wooncomfort. De aflossing en rente worden opgenomen in de VvE-bijdrage, terwijl bewoners direct profiteren van lagere energiekosten. Sinds 1 december 2022 is deze lening ook beschikbaar voor kleine VvE’s met maximaal acht appartementen.

Geen verborgen kosten
  • Je betaalt geen afsluit- of bijkomende kosten en we zijn transparant over de maandlasten.
Vervroegd aflossen
  • Je kunt jaarlijks tot 20% vergoedingsvrij aflossen op de VvE Energiebespaarlening.
Veel verduurzaming mogelijk
  • Wie verduurzaming financiert heeft de keuze uit meer dan 30 energiebesparende maatregelen.

10 jaar garantie

We staan achter onze producten. Daarom ook bieden we 10 jaar garantie

Vloeiend aanschafproces

Binnen 6 weken plaatsen onze monteurs jouw Thuisbatterijen

Deskundig advies

Het deskundig advies, die wordt beoordeeld met een 4.8/5

Ontvang vrijblijvend een offerte!

  Klantbeoordelingen (4.8/5)

Chargeblock

Volg ons

Neem contact op

© 2024 Chargeblock. All Rights Reserved.      Made by Desses

Ontvang vrijblijvend een offerte!

  Klantbeoordelingen (4.8/5)

Volg ons

LinkedIn

Neem contact op

ChargeBlock B.V.
Rotterdam Airportplein 29
3045AP Rotterdam

© 2024 Chargeblock. All Rights Reserved.      Made by Desses