Skip to main content

Wat betekent load balancer?

Een load balancer, ook wel een belastingsverdeler genoemd, is een apparaat of een softwarecomponent dat wordt gebruikt om het verkeer, de taken of de belasting gelijkmatig te verdelen over meerdere bronnen of doelen. In het geval van elektrische laadpalen verwijst een load balancer naar een systeem dat verantwoordelijk is voor het verdelen van het beschikbare elektrische vermogen tussen de aangesloten laadpunten of voertuigen.

De load balancer bewaakt en beheert het energieverbruik van de laadpalen en verdeelt het vermogen op een slimme en efficiënte manier. Het doel is om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen en ervoor te zorgen dat het totale stroomverbruik binnen de capaciteitsgrenzen blijft.

Een load balancer kan verschillende taken uitvoeren, zoals het meten van het energieverbruik van elk laadpunt, het bewaken van de beschikbare capaciteit van het elektriciteitsnet, het bepalen van de optimale verdeling van het vermogen en het aanpassen van de laadsnelheid of het vermogen per laadpunt indien nodig.

Door het gebruik van een load balancer kunnen laadpunten gelijktijdig worden gebruikt zonder dat er overbelasting optreedt. Het helpt ook om de laadtijd te optimaliseren en ervoor te zorgen dat alle aangesloten voertuigen efficiënt worden opgeladen.

Over het algemeen is een load balancer een cruciale component in systemen waarbij meerdere bronnen of doelen betrokken zijn en waar een evenwichtige verdeling van de belasting essentieel is om de prestaties, betrouwbaarheid en efficiëntie te waarborgen.