Skip to main content

In de context van belastingen verwijst “120% aftrekbaar” naar een fiscale regeling waarbij bepaalde kosten voor zakelijke investeringen voor 120% kunnen worden afgetrokken van de belastbare winst. Dit betekent dat je meer kunt aftrekken dan de werkelijke kosten die je hebt gemaakt.

Deze regeling werd geïntroduceerd om bedrijven aan te moedigen te investeren in bepaalde duurzame en milieuvriendelijke activa, zoals energiebesparende maatregelen en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Door de kosten hiervoor voor 120% aftrekbaar te maken, wordt het aantrekkelijker voor bedrijven om dergelijke investeringen te doen.

Het idee achter deze regeling is dat het stimuleren van duurzame investeringen zowel de economie als het milieu ten goede komt. Door de extra aftrekbaarheid van kosten wordt de financiële last voor bedrijven verlicht, wat hen aanmoedigt om te investeren in duurzame en milieuvriendelijke projecten.

Het is belangrijk op te merken dat de specifieke voorwaarden en toepassingsgebieden van deze regeling kunnen variëren, afhankelijk van het belastingstelsel in jouw land. Het is raadzaam om contact op te nemen met een belastingadviseur of de belastingdienst om de details en mogelijkheden van de 120% aftrekbaarheid te bespreken in relatie tot jouw specifieke zakelijke investeringen.