Skip to main content

Wat is een semi publieke laadpaal?

Een semi-publieke laadpaal is een laadpaal voor elektrische voertuigen die toegankelijk is voor zowel particuliere gebruikers als bepaalde publieke gebruikers. Het is een hybride vorm van laadinfrastructuur die zowel door individuele eigenaren als door specifieke organisaties of gemeenschappen kan worden gebruikt.

In tegenstelling tot een private laadpaal, die uitsluitend is bedoeld voor gebruik door de eigenaar van het terrein of gebouw, kan een semi-publieke laadpaal worden gedeeld met andere elektrische voertuiggebruikers. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij laadpalen die zijn geïnstalleerd op parkeerplaatsen van bedrijven, winkelcentra, hotels, restaurants, openbare instellingen of woongebouwen waar verschillende mensen gebruik van kunnen maken.

Het beheer en de toegangsregeling van semi-publieke laadpalen kunnen variëren, afhankelijk van de specifieke situatie. In sommige gevallen kan er een systeem zijn waarbij gebruikers een specifieke laadpas of mobiele app nodig hebben om toegang te krijgen tot de laadpaal. Andere laadpalen kunnen vrij toegankelijk zijn, zonder beperkingen, maar kunnen wel kosten met zich meebrengen voor het laden van het voertuig.

Semi-publieke laadpalen spelen een belangrijke rol bij het uitbreiden van de laadinfrastructuur en het stimuleren van elektrisch rijden, omdat ze extra laadmogelijkheden bieden buiten het eigen terrein van de eigenaar. Ze dragen bij aan het vergroten van de beschikbaarheid van laadpunten en maken elektrisch rijden aantrekkelijker voor mensen die geen eigen laadpaal hebben of onderweg hun voertuig willen opladen.