Skip to main content

Wat is static load balancing?

Static load balancing, ook wel bekend als statische lastverdeling, is een methode die wordt gebruikt om de belasting over meerdere elektrische circuits of fasen te verdelen. Het doel van statische lastverdeling is om ervoor te zorgen dat de elektrische belasting gelijkmatig wordt verdeeld om overbelasting van een specifiek circuit of fase te voorkomen. Hier is een uitleg van hoe static load balancing werkt:

  1. Elektrische belasting: In een elektrisch systeem bestaat de belasting uit elektrische apparaten, verlichting en andere elektrische verbruikers. Deze belasting kan ongelijkmatig verdeeld zijn over verschillende circuits of fasen in het systeem.

  2. Circuitverdeling: Static load balancing houdt in dat de elektrische belasting handmatig of automatisch wordt verdeeld over de beschikbare circuits of fasen. Dit wordt meestal gedaan door het herverdelen van de belasting of het verplaatsen van apparaten van het ene circuit naar het andere.

  3. Belastingsmeting: Om de belasting evenredig te verdelen, moeten de belastingen op de verschillende circuits of fasen worden gemeten. Dit kan worden gedaan met behulp van elektrische meetinstrumenten, zoals stroommeters of energiemeters, om de stroomsterkte en het vermogen op elk circuit te meten.

  4. Aanpassingen: Op basis van de metingen kunnen aanpassingen worden gedaan om de belasting gelijkmatig te verdelen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat apparaten worden verplaatst van een overbelast circuit naar een minder belast circuit of dat de aansluiting van apparaten wordt gewijzigd om de belasting beter te verdelen.

Het doel van static load balancing is om ervoor te zorgen dat de belasting gelijkmatig wordt verdeeld, zodat geen enkel circuit of fase overbelast raakt. Dit kan leiden tot een betere efficiëntie en betrouwbaarheid van het elektrische systeem, omdat het de kans op oververhitting, spanningsverlies en stroomstoringen verkleint.

Het is belangrijk op te merken dat static load balancing een statische methode is en niet reageert op veranderende belastingspatronen. Voor dynamische belastingsverdeling, waarbij de belasting zich in de tijd kan verplaatsen, zijn er andere methoden beschikbaar, zoals dynamic load balancing.