Skip to main content

Wat komt in de plaats van salderen?

In Nederland is er momenteel een regeling genaamd de ‘Salderingsregeling’, waarbij huishoudens met zonnepanelen de mogelijkheid hebben om de teruggeleverde elektriciteit aan het elektriciteitsnet te verrekenen met de elektriciteit die ze afnemen. Dit betekent dat je alleen betaalt voor het netto verbruik. Echter, vanaf 2023 zal de salderingsregeling worden afgebouwd en vervangen door de ’terugleversubsidie’.

De terugleversubsidie is een nieuwe regeling waarbij huishoudens een vergoeding ontvangen voor de elektriciteit die ze terugleveren aan het net. Anders dan bij salderen, waarbij je de teruggeleverde elektriciteit kunt verrekenen met je eigen verbruik, ontvang je bij de terugleversubsidie een financiële vergoeding per kilowattuur voor de teruggeleverde elektriciteit. Deze vergoeding wordt vastgesteld op basis van de gemiddelde marktprijs en de gemiddelde kostprijs van zonnepanelen.

Met de overgang naar de terugleversubsidie wordt de vergoeding voor teruggeleverde elektriciteit meer marktgericht. Het doel is om de stimulans voor zonne-energie te behouden terwijl de kosten eerlijker worden verdeeld tussen huishoudens met en zonder zonnepanelen.

Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de specifieke details en voorwaarden van de terugleversubsidie, omdat deze kunnen variëren. Huishoudens met zonnepanelen worden aangemoedigd om informatie in te winnen bij lokale overheden, energieleveranciers of brancheorganisaties om te begrijpen hoe de nieuwe regeling van invloed zal zijn op hun financiële situatie.