Skip to main content

Wat betekent het als salderen stopt?

Als het salderen stopt, betekent dit dat huishoudens met zonnepanelen niet langer de mogelijkheid hebben om alle teruggeleverde elektriciteit aan het elektriciteitsnet te verrekenen met de elektriciteit die ze van het net afnemen. Salderen is een regeling waarbij de elektriciteit die je opwekt maar niet zelf verbruikt, wordt teruggeleverd aan het net, en de teruggeleverde elektriciteit wordt vervolgens verrekend met de afgenomen elektriciteit. Bij salderen betaal je alleen voor het netto verbruik.

Als salderen stopt, wordt de manier waarop de teruggeleverde elektriciteit wordt vergoed waarschijnlijk aangepast. In sommige gevallen kan het betekenen dat je een vergoeding ontvangt voor de teruggeleverde elektriciteit op basis van de marktprijs op het moment van teruglevering. Dit kan resulteren in een andere financiële dynamiek voor huishoudens met zonnepanelen.

Het stoppen van salderen kan het gevolg zijn van veranderingen in het beleid of regelgeving met betrekking tot de teruglevering van elektriciteit aan het net. Overheden kunnen besluiten om salderen af te schaffen of te wijzigen om de groei van duurzame energie te ondersteunen, de belasting op het elektriciteitsnet te verminderen of de kosten eerlijker te verdelen tussen huishoudens met en zonder zonnepanelen.