Skip to main content

Wat kost het als je je oplader in het stopcontact laat zitten?

Als je je oplader in het stopcontact laat zitten zonder dat er een apparaat is aangesloten, zal dit in de meeste gevallen slechts een minimale hoeveelheid elektriciteit verbruiken. Het exacte verbruik kan variëren, afhankelijk van het type oplader en de energie-efficiëntie ervan.

Over het algemeen kunnen we stellen dat het sluipverbruik van een oplader in stand-by modus meestal tussen de 0,1 watt en 1 watt ligt. Als we ervan uitgaan dat de oplader 24 uur per dag, 7 dagen per week in het stopcontact blijft zitten, kunnen we het energieverbruik berekenen.

Laten we een voorbeeld nemen en uitgaan van een sluipverbruik van 0,5 watt:

0,5 watt x 24 uur = 12 wattuur (Wh) per dag

Om dit om te zetten naar kilowattuur (kWh), delen we dit getal door 1000:

12 Wh / 1000 = 0,012 kWh per dag

Als we het verbruik over een heel jaar berekenen:

0,012 kWh x 365 dagen = 4,38 kWh per jaar

Om de kosten te berekenen, moeten we kijken naar de prijs van elektriciteit per kilowattuur. Dit kan variëren, maar laten we aannemen dat de prijs 0,20 euro per kWh is:

4,38 kWh x 0,20 euro = 0,876 euro per jaar

Dit is een ruwe schatting van de kosten en het werkelijke verbruik en de kosten kunnen verschillen afhankelijk van de specifieke oplader en het energietarief in jouw regio. Het is belangrijk op te merken dat het aanbevolen wordt om opladers uit het stopcontact te halen wanneer ze niet in gebruik zijn om onnodig energieverbruik te voorkomen en de levensduur van de oplader te verlengen.