Skip to main content

Hoe snel verdien je een laadpaal terug?

De terugverdientijd van een laadpaal kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de initiële investeringskosten, het laadgedrag, de energietarieven, eventuele subsidies en andere financiële voordelen.

Om een ruwe schatting te maken van de terugverdientijd, kun je rekening houden met de volgende aspecten:

  1. Investering: De totale kosten van de laadpaal, inclusief aanschaf, installatie en eventuele extra kosten zoals netwerkverzwaring en bekabeling.

  2. Laadgedrag: Het verwachte laadgedrag op de laadpaal, inclusief het aantal laadbeurten per dag/week, de gemiddelde laadtijd en het energieverbruik per laadbeurt.

  3. Tarieven: De energietarieven die van toepassing zijn op het laden van de elektrische voertuigen, inclusief de kosten per kilowattuur (kWh) en eventuele abonnements- of servicekosten.

  4. Teruglevering: Als je zonnepanelen hebt en overtollige energie teruglevert aan het elektriciteitsnet, kan dit de terugverdientijd van de laadpaal verkorten, omdat je de opgewekte zonne-energie kunt gebruiken om je auto op te laden.

  5. Subsidies en fiscale voordelen: Mogelijke subsidies of fiscale voordelen die van toepassing zijn op de aanschaf en installatie van de laadpaal, zoals de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) en fiscale aftrekbaarheid van investeringen.

Het is belangrijk op te merken dat de terugverdientijd sterk afhankelijk is van de individuele situatie en dat de berekening ervan complex kan zijn. Het is raadzaam om een gedetailleerde kosten-batenanalyse uit te voeren op basis van jouw specifieke omstandigheden om een realistische schatting te krijgen van de terugverdientijd van de laadpaal.

Daarnaast is het nuttig om rekening te houden met de langetermijnvoordelen van een laadpaal, zoals het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, het verlagen van de onderhoudskosten van elektrische voertuigen en het vergroten van de waarde van de woning of het bedrijfspand.