Skip to main content

Waar blijft de stroom als de accu vol is?

Wanneer de thuisbatterij vol is en er geen directe energievraag in huis is, kan de stroom op verschillende manieren worden gebruikt of worden opgeslagen.

Ten eerste kan de stroom worden gebruikt om huishoudelijke apparaten van stroom te voorzien. Als je op dat moment bijvoorbeeld je wasmachine, vaatwasser of andere apparaten inschakelt, zal de stroom direct worden gebruikt om deze apparaten te laten werken.

Als er op dat moment geen directe energievraag in huis is, kan de stroom worden omgeleid naar de thuisbatterij. De thuisbatterij fungeert als een opslagmedium waarin de overtollige energie kan worden opgeslagen voor later gebruik. De energie wordt opgeslagen als chemische energie in de batterijcellen en kan later worden ontladen wanneer er een energievraag is en de zonnepanelen niet voldoende energie leveren.

Daarnaast is het ook mogelijk om de overtollige energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Als je een terugleveringsovereenkomst hebt met je energieleverancier, kan de energie die je niet zelf gebruikt, worden geïnjecteerd in het elektriciteitsnet. Op deze manier draag je bij aan de algemene energievoorziening en kan de energie door anderen worden gebruikt.

Het specifieke gedrag van de thuisbatterij kan variëren afhankelijk van het merk, het model en de configuratie van de batterij. Het is raadzaam om de instructies van de fabrikant van je thuisbatterij te raadplegen om een beter begrip te krijgen van hoe de stroom wordt beheerd wanneer de accu vol is.